TURBA

Turbodúchadlo je mechanický doplnok motora, ktorý využíva energiu výfukových plynov na zvýšenie tlaku vzduchu, ktorý vstupuje do motora. To umožňuje vstup väčšieho množstva vzduchu do motora, čím sa zvyšuje výkon motora.
Turbodúchadlo je často používané v dieselových motoroch, pretože tieto motory produkujú výfukové plyny s vysokým tlakom, ktoré môžu byť využité na poháňanie turbo kompresora. V dôsledku toho môžu dieselové motory so štandardným výkonom získať väčší výkon pomocou turba.
Turbocharger môže zlepšiť výkon a spotrebu paliva automobilu, ale môže tiež viesť k zvýšeniu teploty výfukových plynov a zvýšeniu namáhania motora. Preto je dôležité, aby bolo turbodúchadlo správne namontované a udržiavané.