VÝFUKY A VÝFUKOVÉ ZVODY

Výfukové zvody sú časti výfukovej sústavy motora automobilu, ktoré slúžia na odvádzanie spalín z motora.
Ich úlohou je prenášať spaliny z motora do výfukového potrubia a následne ich odvádzať von z vozidla.
Výfukové zvody sú dôležité pre správne fungovanie motora a súvisia s jeho výkonom a efektivitou.
Je dôležité, aby boli v dobrom stave a aby boli správne inštalované, aby sa zabezpečilo optimálne fungovanie motora a výfukovej sústavy.