EXPANZNÉ NÁDOBKY

Expanzná nádoba je súčasť chladiaceho systému, ktorá slúži na uchovávanie prebytočnej vody v systéme.
Chladiaci systém má tendenciu pri zahrievaní rozširovať sa a prebytočná voda sa ukladá do expanznej nádoby, kde sa udržuje počas jazdy.
Po ochladení sa prebytočná voda vracia späť do chladiaceho systému.
Expanzná nádoba slúži aj ako separačný systém pre vodu a nemrznúcu zmes, čím zabraňuje ich zmiešaniu a poškodeniu chladiaceho systému.