ZAPAĽOVACIE CIEVKY A ROZDELOVAČE

Zapaľovacia cievka je súčasť zapaľovacieho systému v automobilovom motore, ktorá slúži na výrobu a prenos elektrického impulzu na sviečky. Cievka využíva elektrickú energiu z akumulátora, aby vytvorila vysokonapäťový impulz, ktorý je potrebný na zapálenie zmesi paliva a vzduchu v motorových valcoch. Funkčnosť zapaľovacej cievky má veľký vplyv na správne fungovanie motora a jeho výkon. Je dôležité, aby bola v dobrom stave a aby sa pravidelne kontrolovala, aby sa zabezpečilo optimálne fungovanie zapaľovacieho systému.