PALIVOVÉ DIELY

Palivový systém je súbor komponentov, ktoré sa používajú na dodávanie a spracovanie paliva do spaľovacieho motora v automobilovom systéme.
Základnými časťami palivového systému sú palivový nádrž, palivový čerpadlo, palivový filtre, palivový ventil, vstrekovače.
Palivový nádrž slúži na uchovávanie paliva, palivový čerpadlo dodáva palivo do motora, palivový filtre zachytávajú nečistoty v palive, palivový ventil riadi tok paliva do motora a vstrekovače vstrekujú palivo do motora. Efektívne fungovanie palivového systému je kľúčové pre efektívne a hospodárne fungovanie automobilového motora.