PIESTY A OJNICE

Piesty s ojnicami sú časti motora automobilu, ktoré sú zodpovedné za prenášanie energie z motorového valca na kolesá. Piest s ojnicou sa nachádza v motorovom valci a pohybuje sa nahor a nadol, keď sa valec stláča.
Piesty a ojnice spolu tvoria hlavný pohyblivý prvok motora a je dôležité, aby boli v dobrom stave, aby sa zabezpečilo správne fungovanie motora.