EGR VENTIL A CHLADIČE SPALÍN

EGR ventil je súčasť výfukovej sústavy motora, ktorá slúži na recykláciu časti spalín späť do motora. Cieľom tohto procesu je znížiť emisie škodlivých látok a zlepšiť účinnosť spaľovania paliva. EGR ventil sa otvára a zatvára podľa potreby a reguluje množstvo spätne recyklovaných spalín.
Chladič spalín je časť výfukovej sústavy, ktorá slúži na chladenie spalín po ich odchode z motora. Chladič spalín znižuje teplotu spalín, čím zlepšuje účinnosť spaľovania paliva a znižuje emisie škodlivých látok. Chladič spalín je dôležitou súčasťou výfukovej sústavy a jeho funkčnosť má významný vplyv na výkon motora a efektivitu spaľovania paliva.