SPOJKOVÉ SADY

Spojka je mechanizmus v automobilovom prevodovom systéme, ktorý umožňuje oddeliť alebo spojiť hnaciu jednotku (motor) s poháňanými kolesami.
To umožňuje vozidlu zmeniť rýchlosť alebo zastaviť pohyb bez zastavenia motora.
Keď vodič stlačí spojkový pedál, lamely sa od seba oddelia a motor sa odpojí od prevodovky, čím sa umožní zmena prevodových stupňov.
Zotrvačník je prevodovom systéme, ktorá slúži na udržanie energie pohybu vozidla počas prerušenia priebehu krútenia motora.
To umožňuje hladké zmeny prevodových stupňov bez nepríjemných vibrácií alebo trhania.