KARDANY

Jeho úlohou je prenášať krútiaci moment z motora na kolesá.
Kardan sa skladá z kardanového hriadeľa a kardanových kĺbov.
Kardanový hriadeľ je upevnený na hnacom hriadeli motora a na jednej strane má kardanový kĺb, ktorý sa napája na poloos.
Na druhej strane má ďalší kardanový kĺb, ktorý prenáša krútiaci moment na nápravu.
Výhodou kardanu je, že umožňuje prenos krútiacich momentov medzi osami a tým udržiava správne prevedenie hnacieho momentu na kolesá.