DIFERENCIÁLY

Diferenciál funguje tak, že rozdeľuje krútiaci moment medzi kolesá na jednej osi tak, aby sa zabezpečila správna rotácia kolies.
Existujú rôzne typy diferenciálov, ako napríklad pevný diferenciál, ktorý rozdeľuje krútiaci moment rovnomerne medzi kolesá, alebo závierkový diferenciál, ktorý umožňuje jednému kolesu rotovať rýchlejšie ako druhému.