VZDUCHOVÉ

Vzduchový filter (Air filter) je súčasť vstavaná do vzduchového systému motora v automobiloch, ktorá slúži na filtrovanie vzduchu, ktorý vstupuje do motora. Cieľom vzduchového filtra je odstrániť nečistoty, prach a nečisté častice z vzduchu, aby sa zabezpečilo, že motor dostane čistý vzduch. Kvalita a čistota vzduchu vstupujúceho do motora má vplyv na jeho výkon, účinnosť a životnosť. Je dôležité používať kvalitný vzduchový filter a meniť ho pravidelne, aby sa zabezpečilo správne fungovanie motora a predišlo problémom s výkonom a účinnosťou.